UNIMA


Internationaal
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HET POPPENSPEL - UNIMA CENTRUM NEDERLAND

UNIMA, internationaal


De NVP-UNIMA is het Nederlandse centrum van de Union Internationale de la Marionnette de UNIMA. Wie lid is van de NVP is dus tevens lid van de UNIMA.
De UNIMA is sinds 1929 een wereldomvattende organisatie op het gebied van het poppenspel. Bij de UNIMA zijn meer dan 90 landen aangesloten. De UNIMA behartigt de belangen van het poppenspel in de ruimste zin van het woord. De UNIMA is aangeloten bij de UNESCO (wereld erfgoed).
De landen zijn vertegenwoordigd in de wereldraad, het Congres. De Unima heeft in elk land councillors of vertegenwoordigers. Eens in de vier jaar wordt er een congres gehouden en wordt het beleid vastgesteld. In 2012 was dit in Chengdu, China. In 2016 zal dit zijn in Tolosa, Spanje.
Tussen de twee congressen is er een councillorsmeeting. De laatste Meeting is in 2014 gehouden in Varadero, Cuba. Op de agenda stond het gevoerde beleid van het uitvoerend comit?. Ook de activiteiten van de commissies en hun projecten, de verslagen van de Nationale Centra, de uitgave van de World Encyclopaedia of Puppetry Arts (WEPA) en de voorbereidingen voor het Congres in 2016 in Tolosa (Spanje).
Zowel aan de congressen en councillorsmeeting is een internationaal Poppentheater festival gekoppeld.